Musellaro la vilaĝo kie mi veni al la mondo  
Musellaro est le village où
je suis venu au monde